Doprovody k vánočním koledám

Chcete si s dětmi zazpívat během adventní a vánoční doby koledy?

Stáhněte si v mp3 klavírní doprovody
ke čtyřem známým koledám a zazpívejte si je během Vánoc