S napětím čekám, kdy se vrátí naše dcera ze školy a na moji zvídavou otázku, zda během dne ve škole zpívali, odpoví – ano. Bohužel jsem se zatím kladné odpovědi nedočkala ani já, ani ona. A s ní mnoho dětí, které chodí do školy, v níž by měly rozvíjet různorodé kompetence a získávat nové dovednosti a znalosti. Všichni čekají, že se vrátí nejen k naukovým předmětům, ale také k možnosti projevit svoje emoce, kreativitu a individualitu, což jim velmi dobře může poskytnout umělecké vzdělávání.

A nemám teď na mysli individuální výuku na základních uměleckých školách, která je svými požadavky zaměřena na hudebně talentované děti, ale myslím „tu obyčejnou“ hudební výchovu, která na děti neklade profesionální nároky, ale kutlivuje jejich osobnost, pomáhá jim s nalezením vnitřního vyjádřejí, podporuje jejich soustředění, zklidnění a uvolnění. A to prostřednictvím tak něčeho tak přirozeného jako je zpěv, pohyb, vnímání hudby a zvuků.

Zpívat se ovšem stále nesmí, a k tomu přistupuje i další plíživý soupeř – digitální vzdělávání, které je potřeba vměstnat do rámcových vzdělávacích programů, a to i na úkor jiných vzdělávacích oblastí a předmětů. Chápu, že ve 21. století je potřeba jít ve škole s dobou, připravovat děti na budoucnost, kterou ovšem ještě sami nedokážeme definovat, na povolání, která dnes ještě neexistují. Zároveň však nedokážeme dohlédnout ani toho, v jaké psychické kondici se budou naše děti nacházet v dospělosti, pokud stráví většinu svého života ve virtuálním světě. Ve jménu pokroku se odkláníme od prověřených hodnot a zapomínáme na to, že v dětství může hudba a umění sehrát nezastupitelnou roli.

Ve kterých předmětech uplatnit hudební výchovu

Vnímání  a poslech hudby rozvíjí abstraktní a analytické myšlení, které se hodí v matematice, hra na dětské hudební nástroje rozvíjí hrubou motoriku, která přispívá k rozvoji grafomotoriky, k rozvoji jemné motoriky, ale i artikulace. Rozvinutý sluch podpoří děti při počáteční výuce čtení a psaní i při výuce cizích jazyků, práce s dechem a hlasem naučí děti relaxaci a koncetraci, hudebně pohybové hry a tanec naučí děti vnímat jejich tělo a respektovat jeho možnosti.

Hudební výchova v sobě jednoduše skrývá velký potenciál – je to nejen předmět, který by svým zaměřením na dovednosti a smyslové vnímání měl tvořit protiváhu k předmětům, které rozvíjejí především kognitivní funkce, ale i předmět, který by se měl smysluplně prolínat celým povinným vzděláváním.

Hudební výchova přispívá k emoční stabilitě, k rozvoji tvořivosti, podporuje vzájemnou spolupráci a lidskou vzájemnost. Hodnoty, které nejdou měřit, těžko se zpeněžují, a přesto jsou nesmírně důležité pro zdravý život jednotlivce a především celé společnosti – mnoho vzdělaných lidí, zejména vědců, lékařů, fyziků zmiňuje vlastní zkušenost s hrou na hudební nástroje a zkušenosti s pozitivním vlivem poslechu hudby na jejich život.

Po čem toužíme v dospělosti

V posledních letech se na mě obrací stále více dospělých, kteří chtějí chodit na soukromé hodiny zpěvu a práce s hlasem, pozoruji, že svět kolem mě je plný koučů a terapeutů, kteří dospělým lidem nabízejí možnost zažít uvolnění, osvobození a otevření hlasu a potažmo celé osobnosti. Jako dospělí vyhledáváme to, co jsme nemohli zažít jako děti – naučit se sám řídit svoji energii a míru stresu tím, že si zazpívám, zatančím, zahraju na hudební nástroj, namaluju obraz… Platíme nemalé peníze za různé terapie, abychom se cítili lépe, a tím, že školám a dětem odeberme další hodiny pro umělecké vzdělávání, vytváříme jenom větší prostor pro to, aby tyto děti v dospělosti hledaly svoje terapeuty a lékaře.

Máte-li chuť v létě rozezní a opečovat váš hlas – PŘIHLASTE SE NA LEKCI PRÁCE S HLASEM. Setkat se můžeme online i offline.